مصرف کننده باید توجه داشته باشد که تور کشی خوب در ثابت ماندن اندازه کلیشه، دوام شابلون ،انتقال یکنواخت مرکب و امکان کنترل میزان (درصد) سیری و اشباع رنگ موثر است .
سیستم تور کشی با گیره های بادی شامل استفاده از یک سری گیره است .هر گیره دارای دو فک با پهنای معین است ،هوا از طریق شیلنگ  به تمام گیره ها متصل می شود. شیلنگ نیز از طریق  لوله اصلی  به کمپرسور متصل میشود.
گیره ها در کنار هر یک از چهار ضلع قاب و عمود بر امتداد آن قرار می گیرد بطوریکه طول هر فک در امتداد پروفیل قاب قرار خواهند گرفت. 
فایده این خمش آنست که پس از چسباندن توری به قاب و جدا کردن آن از تور کش اضلاع  پروفیل های خمیده تمایل دارند به حالت اولیه برگردند بنابر این توری را تحت کشش بیشتری قرار خواهند گرفت . میزان کشش تور از روی فشارسنج  که روی مسیر هوا نصب شده تعیین می گردد .
فشار سنج فشار هوا را بر حسب بار اتمسفر یا Psl نمایان میشود . گیره بادی اکثرا روی یک میز، دور تا دور قاب قرار داده می شوند .تعداد گیره های لازم برای هر ضلع بستگی دارد به طول آن ضلع.
امتیازات فنی گیره های بادی 
*تعداد گیره را می توان متناسب با اندازه شابون خریداری نمود .
در میان انواع ابزار های تور کشی کمترین ضایعات توری را دارد .
امکان کشش مساوی در چهار طرف و یا کشش متفاوت بین هر دو ضلع روبرو با دو ضلع روبروی دیگر وجود دارد .
*قابلیت راه اندازی سریع دارد .
*خم شدن قاب در موقع کشش منظم و یکنواخت است .
*چنانچه کیفیت گیره ها بالا باشد می توان بدون خطر پاره شدن توری کشش زیادی بر آن وارد نمود .